رف آدم‌هایی که با غرور راه می‌روند را زمین می‌اندازد

تا یادشان نرود که از کجا آمده‌اند

.

.

.

.

آموختم که :

ابلیس به کارگزارانش گفت:هنگامی که به ایجاد سه صفت در فرزند آدم توفیق یابم,مرا باکی نیست که او به کدام عمل دست زند,زیرا کار او مقبول درگاه حق قرار نمی گیرد

1. آنگاه که عمل خود را زیاد پندارد

2.گناه خود را فراموش کند

3. عجب در او پدیدار گردد

امام صادق (علیه السلام)

"دعوی مکن که برترم از دیگران به علم 

چون کبر کردی ، از همه دونان فروتری"