سلام دوستان

یه مطلب خیلی قشنگ به چشم خورد  گفتم با هم به اشتراک بگذاریم

🗒
بازسازی دنیا ..

پدر روزنامه میخواند اما پسر کوچکش مدام مزاحمش میشد.
حوصله ی پدر سر رفت و صفحه ای از روزنامه را که نقشه ی جهان را نمایش میداد جدا و قطعه قطعه کرد و به پسرش داد و گفت بیا کاری برایت دارم ، یک نقشه ی دنیا به تو میدهم ، ببینم میتوانی آن را دقیقا همان طور که هست بچینی؟
و دوباره سراغ روزنامه اش رفت ، میدانست پسرش تمام روز گرفتار این کار است. اما یک ربع بعد پسرک با نقشه ی کامل برگشت.

پدر با تعجب پرسید : مادرت به تو جغرافی یاد داده؟!

پسر جواب داد : جغرافی دیگر چیست؟!

پدر پرسید : پس چگونه توانستی این نقشه ی دنیا را بچینی؟!

پسر گفت: پشت همین صفحه تصویری از یک آدم بود ، وقتی توانستم آن آدم را دوباره بسازم دنیا را هم دوباره ساختم..