هدف پم باک

پم ⁣باک یکی از معروفترین استانداردهای مدیریت پروژه است.
با این حال استانداردهای مختلف گستره و کارکرد یکسانی ندارند
 و حتما باید هدف هر استاندارد و شیوه کاربرد آن را بشناسید.


✔️برخی استانداردها مانند  PRINCE2متودولوژی هستند،
یعنی شیوه مدیریت پروژه را توضی  میدهند.
 با کمکچنین استانداردهایی میدانید که از ابتدا تا انتهای پروژه
به ترتیب چه قدمهایی باید بردارید و چه کسانی باید مسئولیت هر کاری را به عهده داشته باشند.


⚫️با این حال باید بدانید که پمباک یک متودولوژی نیست؛ پمباک
مجموعه دانش مدیریت پروژه است و
به شما کمک میکند روش اجرای صحیح  هرکدام از اقدامات مدیریت
پروژه را درک کنید.


♦️ اینکه چه اقدامهایی در چه زمانهایی و با مشارکت چه کسانی انجام شود وابسته به
متودولوژی شما خواهد بود.


⬅️با اینکه پمباک منبعی بسیار مفید و کاربردی است،
به هیچ وجه برای مدیریت پروژه کافی نیست.
مهمترین عنصری که در کنار آن نیاز دارید
یک متودولوژی، مانند  PRINCE2است.


❌ از پمباک انتظار نداشته باشید که
روش مدیریت پروژه را ارائه کند؛
 این مسئله اصلا هدف پمباک نیست.


 ⁣🎯هدف پمباک این است که:
 شیوه یکپارچگی اقدامات مدیریت پروژه را به شما ارائه کند.


⚪️ به عنوان مثال اگر قرار است ساختار شکست کار تهیه کنید،
 نه به شما مستقیما میگوید که چه زمانی باید این کار را انجام دهید،
نه توضیح  میدهد که چه کسانی باید آن را
تدوین، بررسی و تایید کنند و نه حتی شیوه تهیه ساختار را به تفصیل و کامل توضی  میدهد.


🔉آنچه پمباکبه شما میگوید
این است که چه اقدامات دیگری پیشنیاز این فرآیند هستند
و چه اقداماتی پس نیاز آن.


✳️به شما کمک میکند که ارتباط درستی بین اقدامات مختلف برقرار کنید تا
 مجموعه آنها موثر واقع شود.


©یکی از واقعیتهای پروژه این است که
 هرچقدر هم افراد و روش‌های خبره را برای حوزه‌های مختلف
 (زمان،هزینه، کیفیت و مانند آن) به کار گیرید،
 تا وقتی که ارتباط کامل و موثری بین آنها وجود نداشته باشد
نتیجه بخش نخواهد بود.


➕ به عنوان مثال انرژی بسیار زیادی که در پروژه‌های ایرانی برای زمانبندی پروژه ها
صرف میشود معمولا نتیجه چندانی نمیدهد،
زیرا حوزه‌های دیگر ضعیف هستند و هیچ نوع ارتباط واقعی نیز
بین حوزه زمانبندی و سایر حوزه‌ها وجود ندارد.


💯به یاد داشته باشید که قدرت کل سیستم مدیریت پروژه به
اندازه قدرت ضعیفترین حوزه آن است؛
مثل یک زنجیر که ضعیفترین حلقه‌اش تعیین‌کننده قدرت کل زنجیراست.


 🔴اگر یکی از حلقه‌های زنجیر (زمانبندی) بسیار قوی باشد، تاثیری در کل نمیگذارد
و این مشکل را با قویتر کردن همان حلقه قوی نمی‌توانید حل کنید.🖋به قلم: دکتر نادر خرمی‌راد