ینفوگرافیک نمایش داده‌ها با استفاده از چند نمودار و شکل در قالب یک تصویر گفته می‌شود. (به نقل از ویکی پدیا) اینفوگرافیک ها نمایشگران تصویری اطلاعات و داده‌ها هستند که هدف آن‌ها ارائه سریع و ساده اطلاعات پیچیده است. به بیان ساده‌تر، اینفوگرافیک‌ها به کمک عناصر بصری نظیر عکس، نمودار، نقشه، دیاگرام و … سعی می‌کنند تا مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات پیچیده را به‌گونه‌ای به تصویر درآوردند که پیام به شیوه‌ای سریع و قابل‌فهم به مخاطب منتقل شود. (به نقل از اینفوگرافیک)

از آنجایی که نرم افزار اکسل یکی از بهترین ابزار های ترسیم داشبورد های مدیریتی و مصور سازی داده ها می باشد، انتظار می رود برای ساخت اینفوگرافیک های خلاقانه نیز بتوان از آن به خوبی استفاده کرد. تصمیم گرفتیم در این صفحه نمونه های خارجی و عالی اینفوگرافیک های اکسلی را برای دانلود شما قرار دهیم:

اینفوگرافیک اکسل مسابقات فرمول ۱

داشبورد اینفوگرافیک

دانلود اینفوگرافیک مسابقات فرمول ۱


اینفوگرافیک اکسل منابع طبیعی افریقا

داشبورد اینفوگرافیک افریقا

دانلود اینفوگرافیک اکسل منابع طبیعی افریقا


اینفوگرافیک اکسل کسب و کار

اینفوگرافیک اکسل کسب و کار

دانلود اینفوگرافیک اکسل کسب و کار


اینفوگرافیک اکسل سن مردم

اینفوگرافیک سن مردم در اکسل

دانلود اینفوگرافیک سن مردم در اکسل


اینفوگرافیک اکسل ساعات آنلاین بودن مردم

اینفوگرافیک اکسل ساعت های آنلاین بودن مردم

دانلود اینفوگرافیک اکسل ساعات آنلاین بودن مردم


اینفوگرافیک طراحی داشبورد دولت

اینفوگرافیک داشبورد دولت


داشبورد اینفوگرافیک اکسل فروش و نواحی فروش

داشبورد اینفوگرافیک اکسل فروش و نواحی فروش

دانلود داشبورد اینفوگرافیک اکسل فروش و نواحی فروش


داشبورد اینفوگرافیک نفت

داشبورد اینفوگرافیک نفت

دانلود داشبورد اینفوگرافیک اکسل تولید نفت


اینفوگرافیک اکسل سلامت روان

اینفوگرافیک اکسل سلامت روان

دانلود داشبورد اینفوگرافیک اکسل در خصوص سلامت روانی


داشبورد اینفوگرافیک اکسل دوچرخه سواری

داشبورد اینفوگرافیک اکسل دوچرخه سواری

دانلود داشبورد اینفوگرافیک اکسل دوچرخه سواری


داشبورد اینفوگرافیک اکسل نام های بچه

داشبورد اینفوگرافیک اکسل نام های بچه

دانلود داشبورد اینفوگرافیک اکسل نام های بچه