ر حالتی که دو زمان را با یکدیگر جمع کنیم به‌گونه‌ای که حاصل از عدد ۲۴ ساعت بزرگ‌تر شود، خروجی که نمایش داده می‌شود قسمت بزرگ‌تر ساعت از عدد ۲۴:۰۰ خواهد بود.

برای مثال جمع دو ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۲:۰۰ برابر با ۲۸:۰۰ خواهد بود، درصورتی‌که اکسل عدد ۴:۰۰ را به‌عنوان خروجی نمایش می‌دهد. (درواقع حاصل جمع دو ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۲:۰۰ ازنظر اکسل برابر با ۱ روز و ۴ ساعت است که در هنگامی‌که فرمت سلول بر روی زمان باشد، فقط قسمت ساعت را نمایش می‌دهد).

تنظیمات فرمت سل

در این حالت به‌منظور نمایش ساعت به‌صورت تجمعی، باید فرمت سلول را اصلاح کرد، بدین‌صورت که بر روی آن سلول راست کلیک کرده و گزینه Format Cell  را انتخاب کرده سپس در پنجره Format cell  از تب Number قسمت Custom را انتخاب کرده و در قسمت Type فرمت [h]:mm:ss را وارد کرد.

درواقع اگر حرف h درون کروشه وارد شود، به معنای آن است که ساعت به‌صورت تجمعی نمایش داده شود که در این حالت اعداد بزرگ‌تر از ۲۴ هم قابل نمایش هستند.

در حالت مشابه می‌توانستیم در قسمت Type فرمت d h:mm:ss را وارد کرد تا میزان خروجی حاصل جمع به‌صورت ۱ ۴:۰۰:۰۰ نمایش داده شود که به معنی یک روز و چهار ساعت است.

 

در فرمول‌های مربوط به زمان سه تابع Hour، Minute و Second وجود دارند که یک ورودی از جنس زمان دریافت می‌کنند و بخش‌های مختلف آن را به‌عنوان خروجی نمایش می‌دهند،