Let`s Do It Together

انتقال اعداد اعشاری فارسی از ورد به پاورپوینت (موجود در متن و جدول)

نحوه قرار دادن کلیپ‏‌های فلش در اسلایدهای پاورپوینت Power Point

برازش منحنی (Trend Line) یا رگرسیون در اکسل به همراه توابع کاربردی

ایجاد یک auto-fill سفارشی در اکسل

جستجوی موارد تکراری در اکسل

ایجاد محدوده معین برای ورودی اطلاعات به یک سلول(Data Validation)

ایجاد لیست کشویی در اکسل

جدا کردن داده های عددی از متن در اکسل

ترسیم نمودار ردیاب اهداف (یک روش عالی برای استفاده از اکسل)

نمونه گزارش بین دو تاریخ در اکسل

جستجوی دوشرطی با استفاده از VLOOKUP

محاسبه حداکثر تغییرات در اکسل

جستجوی ستون دلخواه در اکسل

رنگی کردن یکی در میان سطرها یا ستون ها

تعریف و نحوه استفاده از SUMPRODUCT

روش سریع و آسان برای مقایسه دو لیست در اکسل

تعریف و کاربرد conditional formatting

معرفی و کاربرد فرمول SUMIFS